קרית אתא

שם מרחב התכנון:


0

מספר יישות:

305

מספר:


ועדת תכנון מקומית

סוג מרחב:

חיפה

מחוז: 


קרית אתא

ישוב:

קרית אתא, המיסדים 8

כתובת:


28000

מיקוד:

קרית אתא, המיסדים 8

מען למכתבים:


04-8449383

פקס:

04-8478420

טלפון:


www.kiryat-ata.org.il

אתר האינטרנט של מרחב התכנון:


זומן שלום

שם יו"ר:


ענבר איתן

שם מהנדס הועדה:01/10/2006
עודכן באתר ב: