מידע לבוחר: תוצאות הבחירות

וועדת הקלפי הפזורות ברחבי הארץ אחראיות לספירת הקולות ומיונן לפי קולות כשרים ופסולים. מייד עם סיום מועד ההצבעה מעבירות הוועדות את פרוטוקול ההצבעה למנהל הבחירות של הרשות מטעם משרד הפנים, אשר בודק עימן את תקינות התוצאות ומסכם את מניין הקולות.

כדי שמועמד ייבחר לראש רשות - הוא חייב לעמוד בשני תנאים. עליו לצבור רוב של קולות ועליו להשיג למעלה מ- 40% מקולות המצביעים. אם ברשות מסוימת לא עמד המועמד באחד מהתנאים האלה - יערכו בה בחירות חוזרות.

את התוצאות הרשמיות מפרסם מנהל הבחירות תוך 21 יום ממועד הבחירות, והן כוללות: שם ראש הרשות הנבחר, רשימות המועמדים שנבחרו וההתקשרויות ביניהם, חלוקת הקולות בין המתמודדים ומספר המנדטים לכל מפלגה, מספר הבוחרים ברשות המקומית, מספר הקולות הכשרים ומספר הקולות הפסולים.