מידע לבוחר: הצבעת חיילים

לחיילים בשרות סדיר, מילואים וקבע או לאנשי משטרה ושירות בתי הסוהר קיימים הסדרי הצבעה מיוחדים ביום הבחירות למועצות ולרשויות המקומיות.

במידה והנכם חיילים או שוטרים או סוהרים, הנמצאים בתפקיד ביום הבחירות, תוכלו להצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים. מקום הקלפי בה תצביעו ושעות פעילותה ימסרו לכם על ידי הממונים עליכם, בהתאם להחלטת שר הפנים והרמטכ"ל. הקלפיות פרוסות במחנות הצבא השונים ברחבי הארץ, ומיקומן המדויק נמסר למפקדים. כל מפקד מחויב לוודא כי חייליו יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לרשויות מקומיות.

חיילים הנמצאים באזור מגוריהם ביום הבחירות יוכלו להצביע בקלפי המיועדת להם, כפי שהיא מופיעה בהודעה לבוחר. חייל שהצביע בקלפי אזרחית - אינו יכול להצביע גם בקלפיות המיוחדות לחיילים.

בכל קלפי לחיילים ממונה וועדת קלפי בת שני חברים, חיילים בשירות חובה, שדרגתם איננה עולה על דרגת סמל ראשון, והיא אחראית על ניהול הליך הצבעה תקין.

מה עליכם לעשות כדי להצביע לרשויות המקומיות ומה הם שלבי ההצבעה בקלפיות המיוחדות לחיילים?

 • ראשית, עליכם להזדהות באמצעות אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות של הבוחר, שהוצאה על ידי משרד הפנים, הנושאת תמונה. ספח בלבד של תעודת הזהות אינו מהווה תעודת זהות ואין חובה לבוא עימו.
  • דרכון ישראלי תקף של הבוחר, הכולל את תמונת בעל הדרכון.
  • רישיון נהיגה ישראלי תקף של הבוחר, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה.
  • תעודה צבאית אישית הנושאת תמונה או תעודת שוטר או תעודת סוהר
 • הוועדה תאשר כי הנכם רשומים בפנקס הבוחרים ושמכם מופיע ברשימת הבוחרים.
 • לאחר זיהויכם, ימסור לכם מזכיר הוועדה שתי מעטפות בחירות חתומות - אחת בצבע צהוב עבור ראש הרשות המקומית והשניה - בצבע לבן - עבור הרשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • תוזמנו להיכנס לבד לתא ההצבעה, המצוי מאחורי פרגוד. מאחורי הפרגוד יהיו פתקים צהובים ופתקים לבנים ריקים.
 • בנוסף, יהיה גם "פנקס חיילים" - ובו כל הרשימות המתמודדים לחברות במועצה ולראשי הרשויות השונות.
 • עליכם לרשום ידנית על גבי פתק הצבעה לבן את שמות הנציגים וכינוייהם של חברי הרשימה למועצת העיר עבורה אתם מצביעים. על גבי פתק הצבעה צהוב רשמו את שם ראש הרשות - שמו הפרטי ושם משפחתו - בו אתם בוחרים כמועמד המועדף עליכם לכהונה ברשות בה אתם רשומים.
 • את מעטפות ההצבעה, הלבנה והצהובה, תתבקשו להניח בתוך מעטפה נוספת. וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שמכם, מספר תעודת הזהות, שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים נוספים הנדרשים על פי החוק.
 • עם סיום הליך זה, שלשלו את מעטפת ההצבעה שלכם אל תיבת הקלפי, לעיניי ועדת הקלפי.
 • לאחר סגירת הקלפיות יגיעו המעטפות לוועדת הבחירות. זו אחראית לבדוק אם שמות החיילים הרשומים על גבי המעטפות החיצוניות הם בעלי זכות בחירה למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות. עם סיום הבדיקה יגנזו המעטפות החיצוניות ותחל ספירת הקולות.